Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 52 Ostrava – Poruba
info@4medi.cz

Proč u nás začít podnikat

4Medical Innovations představuje ideální prostřední pro rozvoj podnikání a vašich nápadů. Zájemcům o podnikání a začínajícím podnikatelům 4Medical Innovations nabízí podnikatelské prostory, konzultační a poradenské služby a vzdělávací zázemí. Poradenství bude zaměřeno zejména na zájemce o založení spin-off firem, vědecké pracovníky, inventory a firmy.

Nabízíme

 • odborné a podnikatelské poradenství,
 • poradenství v oblasti financování podnikatelských záměrů
 • podporu při zpracování potřebných žádostí,
 • poradenství v oblasti financování projektů aplikovaného výzkumu a spolupráce MSP a výzkumných pracovišť (operační programy, granty MZ, MPO, MŠMT, GAČR),
 • podporu s přípravou žádostí o programovou podporu,
 • znalost legislativy výzkumu a vývoje, legislativa klinického hodnocení, legislativa podnikání, právní pomoc,
 • znalost vybraných zahraničních trhů, poradenství ke vstupu na zahraniční trhy,
 • projektový management spočívající v následujících činnostech:
 • zpracování projektů aplikovaného výzkumu,
 • vedení projektů aplikovaného výzkumu,
 • vedení projektů spolupráce výzkumných pracovišť s privátními partnery,
 • příprava podnikatelských plánů,
 • zavedení systémů jištění kvality (ISO 9001:2000, SVP, SLP, SKP),
 • kontrola kvality,
 • management duševního vlastnictví,
 • technologický transfer
  • vyhledání nových technologií dle potřeb firem;
  • identifikování nových poznatků pro transfer;
  • propojování výzkumné a aplikační sféry, poskytování asistence pro navazování jejich spolupráce;
  • informování o možnostech podpory aplikovaného výzkumu a vývoje, identifikace vhodných programů podpory,
  • příprava projektů aplikovaného výzkumu a vývoje,
  • asistence pro navazování mezinárodní technologické spolupráce
 • spolupráce s regulačními autoritami,
 • preklinické a klinické studie a ověřování výsledků výzkumu a vývoje,
 • příprava preklinického a klinického hodnocení nových prostředků moderní terapie.

Proč u nás začít podnikat?

Získáváte přístup k těmto výhodám:

 • Přístup k hi-tech technologiím a know-how v oblasti biotechnologií.
 • Mezinárodní prostředí s inovativní komerčními, akademickými a klinickými subjekty.
 • Koncentrace znalostí na jednom místě.
 • Snadný přístup k mezinárodním investorům.
 • Vzdělávání a inspirace v oblasti biotechnologií pro rozvoj podnikání.
 • Odborné konzultace
 • Hi-tech pracovní zázemí
 • Široké portfolio služeb:
 • Účast na konferencích, seminářích a výstavách – organizace společných návštěv odborných akcí na národní i mezinárodní úrovni, především veletrhů, konferencí a odborných workshopů.
 • Pravidelné workshopy se zasídlenými firmami a partnery 4Medical Innovations
 • Vzdělávání a školení – zvyšování kvalifikace na bázi společných výzkumných a vývojových projektů a stáží cílových skupin; zadávání témat pro diplomové a doktorandské práce; společné klinické studie; praktické kurzy pro zástupce z řad MSP, studenty, vědecké pracovníky, lékaře a laboranty
 • Mezinárodní konference s odborným námětem z oblasti moderní terapie a s přihlédnutím k aktuálním řešeným tématům v rámci 4Medical Innovations.
 • Postupné vytváření sítě poboček 4Medical Innovations
 • SW podpora a vybavení pro potřeby výzkumu a vývoje