Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 52 Ostrava – Poruba
info@4medi.cz

Poskytovatelé zdravotní péče

4Medical Innovations je klíčovým partnerem v oblasti regenerativní medicíny pro poskytovatele zdravotní péče v České republice. Je centrem spolupráce klinických pracovišť, komerčních a akademických subjektů, jejichž cílem je umožnit pacientům nové léčebné metody regenerativní medicíny. 4Medical Innovations je zkušeným partnerem pro poskytovatele zdravotní péče se zájmem o regenerativní medicínu. Společnosti PrimeCell Advanced Therapy disponují dlouholetými zkušenostmi v této oblasti a širokým portfoliem zahraničních partnerů. 4Medical Innovations zvyšuje atraktivitu zdravotního turismu v České republice.

4Medical Innovations poskytuje služby partnerům jako jsou:

 • univerzitní nemocnice
 • nemocnice
 • zdravotní ústavy
 • kliniky
 • specializovaná pracoviště ortopedie, traumatologie, chirurgie a interní kliniky

Nabízíme:

 • Spolupráci na projektech aplikovaného výzkumu.
 • Spolupráci na projektech v rámci klinického vývoje.
 • Spolupráce v oblasti klinického hodnocení.
 • Podpora partnerů ve společném vývoji v oblasti financování z veřejných nebo privátních zdrojů.
 • Vlastní distribuční sít pro produkty regenerativní medicíny.
 • Spolupráci zejména s ortopedickými, chirurgickými, interními klinikami na aplikaci nových produktů regenerativní medicíny.
 • Pronájem kapacit ANGIO.
 • Možnosti využití kryo kapacit a komerčního skladování vzorků (tzv. biobanking).
 • Možnosti využití skladování vzorků pro vědeckovýzkumné účely.
 • Využití technologických kapacit. Možnost jednorázového využití přístrojového vybavení, tzv. lab-hotel.
 • Odborná školení a semináře pro zdravotnický personál.
 • Pořádání pravidelných workshopů s partnery s využitím veškeré infrastruktury.
 • Účast zdravotnického personálu na mezinárodních konferencích.
 • SW podpora a vybavení pro potřeby výzkumu, vývoje, klinického hodnocení.

Naše výhody:

 • Vlastní probíhající vývojové aktivity a ukončený vývoj produktů v oblasti regenerativní medicíny a schopnost zajistit financování společného vývoje.
 • Přímé zaškolení zdravotnického personálu k odběru a aplikaci buněk v místě poskytovatele zdravotní péče.
 • Zajištění veškerých potřebných povolení k aplikaci a odběru buněk.
 • Snadný přístup k mezinárodní spolupráci.