Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 52 Ostrava – Poruba
info@4medi.cz

Podnikatelé (Služby podnikatelského inkubátoru)

4Medical Innovations představuje ideální prostřední pro rozvoj podnikání a vašich nápadů. Zájemcům o podnikání a začínajícím podnikatelům 4Medical Innovations nabízí podnikatelské prostory, konzultační a poradenské služby a vzdělávací zázemí. Poradenství bude zaměřeno zejména na zájemce o založení spin-off firem, vědecké pracovníky, inventory a firmy.

Nabízíme:

  • odborné a podnikatelské poradenství,
  • poradenství v oblasti financování podnikatelských záměrů,
  • podporu při zpracování potřebných žádostí,
  • poradenství v oblasti financování projektů aplikovaného výzkumu a spolupráce MSP a výzkumných pracovišť (operační programy, granty MZ, MPO, MŠMT, GAČR),
  • podporu s přípravou žádostí o programovou podporu,
  • znalost legislativy výzkumu a vývoje, legislativa klinického hodnocení, legislativa podnikání, právní pomoc,
  • znalost vybraných zahraničních trhů, poradenství ke vstupu na zahraniční trhy,
  • projektový management spočívající v následujících činnostech:
    • zpracování projektů aplikovaného výzkumu,
    • vedení projektů aplikovaného výzkumu,
    • vedení projektů spolupráce výzkumných pracovišť s privátními partnery,
    • příprava podnikatelských plánů,
    • zavedení systémů jištění kvality (ISO 9001:2000, SVP, SLP, SKP),
    • kontrola kvality,
    • management duševního vlastnictví,
    • technologický transfer
     • a. vyhledání nových technologií dle potřeb firem;
     • b. identifikování nových poznatků pro transfer;
     • c. propojování výzkumné a aplikační sféry, poskytování asistence pro navazování jejich spolupráce;
     • d. informování o možnostech podpory aplikovaného výzkumu a vývoje, identifikace vhodných programů podpory,
     • e. příprava projektů aplikovaného výzkumu a vývoje,
     • f. asistence pro navazování mezinárodní technologické spolupráce
   • spolupráce s regulačními autoritami,
   • preklinické a klinické studie a ověřování výsledků výzkumu a vývoje,
   • příprava preklinického a klinického hodnocení nových prostředků moderní terapie.

Proč u nás začít podnikat?
Získáváte přístup k těmto výhodám:

  • Přístup k hi-tech technologiím a know-how v oblasti biotechnologií.
  • Mezinárodní prostředí s inovativní komerčními, akademickými a klinickými subjekty.
  • Koncentrace znalostí na jednom místě.
  • Snadný přístup k mezinárodním investorům.
  • Vzdělávání a inspirace v oblasti biotechnologií pro rozvoj podnikání.
  • Odborné konzultace
  • Hi-tech pracovní zázemí
  • Široké portfolio služeb:
   • Účast na konferencích, seminářích a výstavách – organizace společných návštěv odborných akcí na národní i mezinárodní úrovni, především veletrhů, konferencí a odborných workshopů.
   • Pravidelné workshopy se zasídlenými firmami a partnery 4Medical Innovations.
   • Vzdělávání a školení – zvyšování kvalifikace na bázi společných výzkumných a vývojových projektů a stáží cílových skupin; zadávání témat pro diplomové a doktorandské práce; společné klinické studie; praktické kurzy pro zástupce z řad MSP, studenty, vědecké pracovníky, lékaře a laboranty.
   • Mezinárodní konference s odborným námětem z oblasti moderní terapie a s přihlédnutím k aktuálním řešeným tématům v rámci 4Medical Innovations.
   • Postupné vytváření sítě poboček 4Medical Innovations.
   • SW podpora a vybavení pro potřeby výzkumu a vývoje.