Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 52 Ostrava – Poruba
info@4medi.cz

Národní a mezinárodní vědeckovýzkumné instituce a univerzity

Poskytujeme nejenom služby Contract Research Organization, ale především s vědeckými partnery dlouhodobě spolupracujeme v rámci společných vývojových projektů. Zaměřujeme se na transfer unikátních technologií, znalostí a patentů v oblasti regenerativní medicíny. Jednou z podmínek je vlastní produkt našich partnerů ve fázi minimálně ukončeného základního výzkumu (probíhající nebo ukončený aplikovaný výzkum a experimentální vývoj je výhodou).

4Medical Innovations poskytuje služby zákazníkům jako jsou:

 • akademie věd
 • centra excelence
 • vysoké školy
 • univerzitní týmy

Nabízíme

 • Spolupráce na vývojových projektech v oblasti regenerativní medicíny, s přesahem do materiálového inženýrství, genové terapie a přímé distribuce léčiv, případně instrumentace pro aplikaci produktů a léčivých přípravků regenerativní medicíny. Naším cílem ve společném vývoji je podpora partnerů v oblasti financování z veřejných nebo vlastních zdrojů.
 • Služby CRO a především vlastní distribuční síť pro klinická hodnocení ve vybraných univerzitních nemocnicích.
 • Využití kapacity přístrojů partnerů z regionu pro společný nebo vlastní výzkum a vývoj.
 • Výukové a konferenční zázemí v 2NP 4Medical Innovations v rozsahu 60ti posluchačů.
 • Pořádání pravidelných workshopů se zasídlenými společnostmi ve 4Medical Innovations a partnery vývojových projektů.
 • Plně vybavené čisté a ne-čisté laboratoře určené k probíhající výuce biotechnologických oborů.
 • Odkup licencí a IP k produktům vyvinutých u partnera.
 • SW podpora a vybavení pro potřeby výzkumu, vývoje, klinického hodnocení

Naše výhody

 • Vlastní probíhající vývojové aktivity a ukončený vývoj produktů v oblasti regenerativní medicíny.
 • Schopnost zajistit financování společného vývoje.
 • Vlastní distribuční síť specializovaných pracovišť s vyškoleným personálem k odběru a aplikaci buněk.
 • Vlastní specializovaná infrastruktura plně přizpůsobená pro potřeby specialistů a vědců akademie věd a center excelence.
 • Multioborový tým lékařů, chemiků a biologů působící ve společnostech PrimeCell.
 • Možnost jednorázového využití přístrojového vybavení, tzv. lab-hotel.

Kapacity 4Medical Innovations jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré požadavky translačního centra. Tento systém zahrnuje následující kroky:

 1. analýza „stakeholderů“, tedy zainteresovaných skupin z řad původců know-how,
 2. vyjasněním a popisem majetkoprávních vztahů a ochrany duševního vlastnictví,
 3. navazující vypracování krátké zprávy o stavu know-how,
 4. publikací a zveřejněním zprávy, oslovení cílových skupin z řad firem, investorů a vědeckovýzkumných institucí a subjektů v databázi 4Medical Innovations,
 5. vyhodnocením „marketingových aktivit“ transferovaných výsledků vědy a výzkumu,
 6. vypracování podnikatelského záměru s cílovým subjektem a ohodnocení IPR/produktu,
 7. formální řešení způsobu přenosu výsledků VaV formou prosté licence anebo založením nového subjektu spin-off společnosti.

Model translačního centra 4Medical Innovations