Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 52 Ostrava – Poruba
info@4medi.cz

Fotografie

Někteří pracují i v neděli

Tel Aviv 22.5.2016 Prohlédněte si fotografie z obchodní cesty českých politiků a businessmenů v Izraeli, která se konala o uplynulém víkendu. Jednalo se o vrcholnou schůzku, tzv. Goverment to Goverment, kterou má ČR jen se 4 státy na světě. Součástí G2G byla také obchodní část, jež se účastnily vybrané společnosti, které podnikají na obou trzích. Michal Zahradníček z PrimeCell Therapeutics byl jedním z členů panelu na téma: vaše zkušenosti ze spolupráce z Izraelským/ Českým partnerem.


4MEDi hostilo Radu Česko-izraelské smíšené obchodní komory

Na výjezdní zasedání, které proběhlo 19. listopadu, se členové Rady ČISOK vydali do Moravskoslezského kraje. V Ostravě je čekal velmi nabitý program. Nejprve navštívili Biotechnologický park 4MEDi, specializované pracoviště společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.


Den otevřených dveří 4Medical Innovations Ostrava

(Ostrava, 25. 11. 2014) Výjimečnou příležitost nahlédnout do ostravského centra regenerativní medicíny 4Medical Innovations měla veřejnost v rámci Dne otevřených dveří, který proběhl v úterý 25. listopadu. Pro zájemce byla připravena prohlídka s výkladem o možnostech buněčné léčby a regenerativní medicíny. Kromě laboratorních prostor, kde bude probíhat vývoj a výroba léčivých přípravků využívajících lidské buňky, si mohli lidé prohlédnout laboratorní a klinické pracoviště včetně zázemí pro odběr a aplikaci kmenových buněk.

Akci se účastnilo přes 200 návštěvníků z řad veřejnosti, zástupců firem a více než polovinu tvořili studenti lékařské fakulty Ostravské univerzity a VŠB – TUO a také studenti maturitních ročníků gymnázií.

Akci zahájil člen představenstva společnosti PrimeCell Therapeutics Ing. Jakub Schůrek, MBA odbornou prezentací o činnostech 4Medical Innovations. Součástí programu byla také odborná prezentace o léčbě poraněné kloubní chrupavky pomocí vlastních chrupavčitých buněk pacienta RNDr. Evy Matějkové, ředitelky Národního Centra Tkání a Buněk a.s., dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics.


Slavnostní otevření vědeckotechnologického a translačního centra regenerativní medicíny 4Medical Innovations Ostrava

Dne 21. září 2014 otevřela společnost PrimeCell Therapeutics a.s. za přítomnosti prezidenta České republiky Miloše Zemana a dalších zhruba 250 hostů nové translační centrum regenerativní medicíny s názvem Biotechnologický park 4Medical Innovations Ostrava.

Po dokončení dosáhne celková investice částky zhruba jedné miliardy Kč. Jedná se o jednu z největších investic do oboru regenerativní medicíny na světě.


Výstavba biotechnologického parku 4Medical Innovations Ostrava


Mezinárodní konference Regenerativní medicína 2014