Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 52 Ostrava – Poruba
info@4medi.cz

Cenu Neuron získal Michal Šimíček, který stál u zrodu výzkumného uskupení Cell CooLab Ostrava

Cenu Neuron získal Michal Šimíček, který stál u zrodu výzkumného uskupení Cell CooLab Ostrava

Vědeckou cenu Neuron v kategorii pro mladé talentované vědce v oboru medicína získal Michal Šimíček za zkoumání procesů způsobujících zhoubná onemocnění a lékovou rezistenci. Michal Šimíček mimo jiné vede mezinárodní vědecký tým Ostravské univerzity, který spolupracuje s týmy partnerů z komerční sféry na vývoji léčby nádorových onemocnění pomocí buněk ve výzkumném a vývojovém centru Cell CooLab Ostrava. Právě díky konceptu horizontální spolupráce a sdílení know-how vývoj buněčné léčby v Ostravě rychle postupuje vpřed.

„Především je to velká pocta, povzbuzení a závazek do budoucnosti. Zároveň toto ocenění boří zažité předsudky o Ostravě jakožto čistě průmyslovém městu. Pokud se podaří sestavit kvalitní tým a vybudovat potřebné zázemí, špičkový biomedicínský výzkum lze dělat i v regionech mimo etablovaná vědecká centra,“ říká přírodovědec.

Ačkoliv Michal Šimíček získal vzdělání a dlouhodobě působil na prestižních zahraničních pracovištích v Belgii, Londýně a Cambridgi, neváhal se vrátit zpět do rodné Ostravy, aby zde pomohl vybudovat vědecké centrum a realizovat moderní a excelentní výzkum. Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii Cell CooLab Ostrava je tak i díky jemu už dnes jedinečnou infrastrukturou, spojující partnery z akademické, vědecké, výrobní a terapeutické oblasti. Hlavním řešitelem projektu, podpořeného grantem MŠMT, je MUDr. Zdeněk Kořístek z Ostravské univerzity a partnery pak PrimeCell Advanced Therapy, a.s., Spadia LAB, a.s., Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. a Fakultní nemocnice Ostrava.

V Národním muzeu letos převzalo ocenění osm špičkových českých vědců a vědkyň. Předal je již podesáté Nadační fond Neuron na podporu vědy, který v Česku sdružuje mecenáše. Ti letos věnovali oceněným šest milionů korun. Za deset let svého fungování přispěl fond české vědě 66 miliony korun.